ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 16 ปี มังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีได้กำหนดจัดงาน “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ ๑๖ ปี มังกรสวรค์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะ กราบไหว้บูชาเจ้าพ่อหลักเมืองในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งเฉลิมฉลองพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ในโอกาสที่เปีดให้ประชาชนเข้าชมครบรอบ ๑๖ ปี โดยใช้ชื่องานว่า “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ ๑๖ ปี มังกรสวรรค์” จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีนสุพรรณบุรีและพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร อย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ณ อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุ ในปีนี้เป็นการจัดงานตรุษจีนสุพรรณบุรีและครบรอบ ๑๖ ปี มังกรสวรรค์ เป็นกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน และสร้างกระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาล ที่จะนำไปสู่การท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญในภาคกลาง ทั้งในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท…