สถานีวิทยุสไมล์ออนเรดิโอ

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช น้อมรำลึกถึงเจ้าพระยายมราช ครบรอบ 98 ปี

ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ลานด้านหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี นางอภิญญา เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายอิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช บุตรหลานท่านเจ้าพระยายมราช ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวง พิธีกล่าวสดุดี เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) และวางพวงมาลาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยายมราช ในวาระครบรอบ 98 ปี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จากนั้น มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อน้อมรำลึกถึง ท่านเจ้าพระยายมราช(ปั้น สุขุม) ผู้มีคุณูปการก่อตั้งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช บุตรหลานท่านเจ้าพระยายมราช ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวง พิธีกล่าวสดุดี เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) และวางพวงมาลาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยายมราช ในวาระครบรอบ 98 ปี…